fbpx

Algemene voorwaarden

Maurann BVBA
Gemeenteplaats 50 bus 1
2620 Hemiksem
Tel: 03 877 82 82

www.maurann.be
info@maurann.be

Ondernemingsnummer BE0874.577.239

Maurann BVBA, met maatschappelijke zetel te Hemiksem, biedt op haar website de mogelijkheid om producten online aan te kopen.

De hieronder vastgelegde Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die op de website wordt geplaatst. Bij plaatsing van een bestelling op de website www.maurann.be, moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden en daarmee dus instemmen met de toepasselijkheid ervan. Tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders werd overeen gekomen met Maurann, zijn bijkomende voorwaarden van de klant uitgesloten.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO (€). De prijzen zijn inclusief BTW en andere verplichte taksen of belastingen.
Tenzij onderhevig aan acties, kan een verzendkost worden bijgerekend voor het versturen van de goederen.
De klant kan echter ook steeds zijn bestelling komen ophalen in de winkel in Hemiksem tijdens de openingsuren.

De prijs geldt voor het woordelijk omschreven artikel. Beeldmateriaal is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet in het artikel zijn inbegrepen.

Ondanks de grote zorg die wordt besteed aan het samenstellen van het assortiment en de vermelding op de website, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig of verouderd is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod van Maurann, zijn niet bindend. Maurann is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Bij vragen over de producten kan de klant altijd contact opnemen met Maurann via de gegevens, vermeld op de website www.maurann.be/contact

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Het niet beschikbaar zijn van een product kan geen aanleiding geven tot een ingebrekestelling van Maurann.
Tijdelijke acties en de specifieke voorwaarden waaronder deze acties gelden, zullen telkens nadrukkelijk worden vermeld.

Artikelen kunnen worden besteld uit de webshop door deze aan te klikken en in het winkelmandje te leggen. Daarna is het steeds mogelijk te kiezen om verder te winkelen of af te rekenen.
Een bestelling kan worden gewijzigd zolang deze nog niet is afgerekend.

Betalingen via de website gebeuren 100% veilig via het online betaalplatform van Mollie.

De klant krijgt hierbij de keuze uit Bancontact of de specifieke betaalknop van de bank.

Nadat een order werd afgerond, krijgt de klant hiervan een automatische mail met een overzicht van zijn bestelling.

Geschenkbonnen kunnen online worden aangekocht.
Ze worden telkens met de meeste zorg verpakt

  • Geschenkbonnen met een waarde van € 25 worden standaard verpakt
  • Geschenkbonnen met een waarde van € 50 worden verpakt in een cadeaudoosje
  • Geschenkbonnen vanaf een waarde van € 75 worden verpakt in een luxe geschenkbox

 Daarbij kan je kiezen voor afhalen in de winkel of levering aan huis.

Geschenkbonnen zijn geldig tot 1 jaar na uitgifte.

Ze kunnen worden gespendeerd in onze winkel voor de aankoop van artikelen uit de nieuwe collectie, solden artikelen of artikelen in outlet. 

De aankoop van een geschenkbon komt niet op de klantenkaart. Artikelen, aangekocht met een geschenkbon, komen wel op de klantenkaart.

Geschenkbonnen kunnen in geen geval worden omgeruild tegen cash.

Goederen worden pas verstuurd / klaargemaakt na het ontvangen van de betaling. De klant zal hiervan een bevestigingsmail ontvangen.

Heeft de klant tijdens het bestelproces aangegeven om de bestelling af te halen, dan kan dit na ontvangst van de bevestigingsmail in de winkel te Hemiksem tijdens de openingsuren.

In geval de klant koos voor het versturen van de bestelling, wordt het pakket zo snel mogelijk aan de koerier aangeboden. Meestal gebeurt de levering dan binnen 4 dagen.

De klant kan elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of levering onmiddellijk melden aan Maurann.
Het risico op verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf het moment dat hij (of een aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in het bezit heeft gekregen.

De klant heeft het recht zijn aankoop te herroepen. Dit kan zonder opgave van reden binnen een termijn van 14 kalenderdagen, volgend op de dag waarop de goederen fysiek in zijn bezit, dan wel in dat van een door hem aangestelde derde partij die niet de vervoerder is, zijn.

Het volstaat om een ondubbelzinnige verklaring te sturen via info@maurann.be waarbij de klant Maurann op de hoogte brengt van zijn beslissing. Het volstaat om de goederen dan onbeschadigd en in originele verpakking en voorzien van eventuele labels terug te bezorgen aan Maurann en dit binnen de 14 kalenderdagen nadat het herroepingsrecht werd ingeroepen.

De verzendkosten hiervoor komen voor rekening van de klant.

Als de goederen terug in het bezit zijn van Maurann, zal de waarde van de terugbezorgde goederen worden terugbetaald op de wijze zoals de klant dit verkiest.

In geval van cadeaubonnen, kan enkel de aankoper het herroepingsrecht inroepen. Een cadeaubon kan in geen geval door een derde worden uitbetaald in geld.

De klantendienst van Maurann is bereikbaar via info@maurann.be of op het nummer 03 877 82 82 en dit tijdens de openingsuren van de winkel, Gemeenteplaats 50 bus 1, 2620 Hemiksem.

Maurann is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Niet ingrijpende aanpassingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen in de mate van het mogelijke vooraf met de klant besproken worden.

Bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden kan de klant de overeenkomst opzeggen.

De klant aanvaardt dat elektronische communicatie als bewijsvoering kan worden aangedragen.

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar lijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. De betreffende bepaling wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Maurann bij het opstallen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Het Belgisch recht is van toepassing op iedere overeenkomst.
Eventuele geschillen kunnen enkel worden betwist in de rechtbank van koophandel in Antwerpen.