fbpx

Privacyverklaring

Maurann verzamelt persoonsgegevens en verbindt zich ertoe deze enkel te gebruiken zoals beschreven in onderstaande privacyverklaring

Maurann BVBA
Gemeenteplaats 50 bus 1
2620 Hemiksem
Tel: 03 877 82 82

www.maurann.be
info@maurann.be

Ondernemingsnummer BE0874.577.239

Maurann verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens kunnen onder andere zijn

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gezinssituatie
 • GSM-nummer

Maurann verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Marketingdoeleinden
 • Je te kunnen bellen, sms’en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Maurann bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na 2 jaar inactiviteit zullen je gegevens uit onze archieven worden gewist.

Maurann verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maurann blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Maurann gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoewel je de cookies ook kan uitschakelen, raden we je aan deze ingeschakeld te laten voor je gebruikservaring. 

De gegevens die wij hierbij verzamelen zijn onder andere:

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Je gebruikte internetbrowser en apparaattype
 • IP-adres
 • Herkomst van je bezoek
 • Duur van je websitebezoek

Je kan ten allen tijde zelf je cookie-instellingen wijzigen in de instellingen van je webbrowser.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maurann en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@maurann.be.

We reageren zo snel mogelijk, maar ten laatste binnen de vier weken, op jouw verzoek . Maurann wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Maurann neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@maurann.be